Foreldremagi

Foreldremagi

Språkutvikling 0 – 6 år

Foreldremagi

« Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i barnets liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden «. « Språket er...

Les mer

Språkutvikling 7 – 12 år

Foreldremagi

I barns språkutvikling fra 7 til 12 år, kan vi utøve foreldremagi på mange områder. Å lese for og lese med , ha tid til å lytte og...

Les mer

Å ta kontroll over følelsene 1-6 år

Foreldremagi

Å ha kontroll over følelsene våre er viktig for oss selv,og viktige i samhandling med andre. Vi er født med mange følelser og...

Les mer