Skrevet av Barn 7-12 år, Gratis Artikler, Småbarn 0-6 år, Ungdom 13-18 år

Foreldrestiler – hvilken mor eller far vil jeg være ?

Foreldrestiler

For lenge siden tenkte foreldre at barnet ble født med et tomt hode, og foreldre og andre slektninger skulle fylle dette hodet med noe meningsfullt.

I noen samfunn, ble det valgt ut en verge som skulle ha hovedansvaret for å fylle hodet. Det var ofte en person som foreldrene hadde tillit til, og så opp til.

Idag vet vi at barnet blir født med egen vilje og egen personlighet som vi kan være med å forme og utvikle. Forslagene til hva vi skal gjøre, og bør gjøre er mange.

Rådene og historiene på sosiale medier er mange

Våre familiemedlemmer og venner har alltid gode råd. Vi kan også følge med på hva andre foreldre gjør i sosiale medier. Ofte er det solskinnshistoriene som vises her.

Fra profesjonelle familiesider kan vi få informasjon om hvordan vi kan utvikle det perfekte barn. Det perfekte barn skal vi vise frem til alle, for å få bekreftelse på hvor vellykket vi er.

Kanskje du ikke kjenner deg igjen i dette, eller kanskje du kjenner deg litt igjen.

Det er viktig å finne DIN foreldrerolle.

Det er skrevet bøker og forsket på ulike foreldrestiler/ foreldreroller.

Jeg vil presentere noen for deg med utgangspunkt i konkrete eksempler.

Slik møter du Mats (3 år) i de ulike foreldrestilene


Eksempel : Mats (3 år) leker, og vil ikke slutte å leke for å gå i barnehagen. Jo mer den voksne insisterer, desto sintere blir Mats.

Alternativ 1 : Mor eller far hever stemmen, sier noen velvalgte ord, tar Mats opp og bærer han gråtende ut. (Mor eller far blir like sint som barnet, og er større, sterkere rent fysisk, men ikke større, sterkere og klokere mentalt. Mats blir ikke respektert og forstått ).

Alternativ 2 : Far eller mor sier « Ro deg ned. Du vil ikke i barnehagen . Vi får være hjemme da». ( Barnet tar ledelsen. Du setter ikke grenser. Mats bestemmer).

Alternativ 3 : Far eller mor sier :»Jeg ser at du ble sint nå, og det er helt ok».( Du møter barnet på sinne-følelsen. Barnet møter forståelse. Du er STØRRE)

« Men jeg må på jobb idag, og du skal i barnehagen». ( Du tar ledelsen, setter grenser og får barnet til å forstå at du bestemmer. Du er STERKERE fordi det skaper trygghet for barnet)

«Når du har lekt litt til, kan vi la lekene stå til vi kommer hjem, så kan du leke videre senere». (Du gir barnet et alternativ til videre lek. Du er KLOKERE).

«Kanskje venter Petter på deg i barnehagen. Skal vi spørre de voksne om hva dere skal gjøre i barnehagen idag «. ( Du viser barnet at han er viktig. Gjennom forklaringen har du også vist han respekt. Du er GOD)

HVILKEN AV DISSE FORELDRENE VIL DU VÆRE ? 

Slik møter du Knut (10 år) i de ulike foreldrestilene


 Knut (10 år) vil sitte hjemme å game. Han vil ikke være med på det som resten av familien skal gjøre. Dere er bekymret for at Knut velger gaming foran alt annet.

Alternativ 1 : Mor eller far sier :» Å game så mye som du gjør er ikke bra for deg. Det er farlig. Nå kommer du med en gang. Hvis ikke får du ikke game på en måned. Du kan bare bli sint, men jeg synes at du har godt av å komme deg bort fra gamingen, og heller leve i den virkelige verden» ( Mor eller far  bruker sin autoritet og makt ved å true barnet til å være med. Knut blir ikke respektert og har ingen medbestemmelse. Hans følelser blir avvist).

Alternativ 2 : Mor eller  far sier : Jeg ser at du foretrekker gamingen foran alle andre aktiviteter. Det er helt greit. Det er ditt liv. (Barnet tar ledelsen. Du setter ingen grenser. Knut bestemmer).

Alternativ 3 : Mor eller far sier : Jeg forstår at du liker å game, og det er helt greit . Men det er viktig for meg og jeg tror at det er viktig for deg også, at du blir med på noen aktiviteter sammen med oss. Vi kan godt diskutere hva du ønsker å være med på, og hva jeg ønsker at du skal være med på. Så kan vi finne ut sammen hva som blir bra for deg og for oss.

(Du møter barnet ditt med respekt, og gir ham muligheter til medbestemmelse. Du setter grenser gjennom å gi og å ta. Du er større og sterkere mentalt fordi du ikke truer og du beholder roen. Du er klokere og god fordi du tilbyr respekt og medbestemmelse).

HVILKEN AV DISSE FORELDRENE VIL DU VÆRE ?

Slik møter du Selma i de ulike foreldrestilene

Selma (18 år) kommer hjem fra videregående skole , er frustrert og klager over lærerne.« Alle lærerne er jo helt idioter. De gir prøver og innlevering på samme tid, og tar ingen hensyn til oss».

Alternativ 1 : Mor eller far sier : « Nå må du skjerpe deg. Jeg har sett hvor mye du har holdt på med tulleting denne uken. Du kunne ha sett tidsfristen for innlevering og tidspunkt for prøver på nettet og planlagt bedre. Dette er din feil. Ikke skyld på lærerne». (Selv om du har rett, hjelper ikke dette Selma. Du blir like frustrert som henne, og er ikke større, sterkere, klokere og god. Og du vil sannsynligvis ha en ungdom i huset som synes du er helt håpløs forelder, som ikke forstår noen ting).

Alternativ 2 : Mor eller far sier : « Ja, jeg synes også at alle lærerne dine er idioter. Skal vi prøve å bytte skole ?». (Ungdommen tar ledelsen, og dessverre hjelper ikke dette Selma. Antagelig vil det samme skje på den nye skolen).

Alternativ 3 : Mor eller far sier : « Jeg ser at du er frustrert, og forstår at du har mye å gjøre. Kan jeg hjelpe deg med noe ?». ( Du møter ungdommen din på følelsene hennes. Du er STØRRE og STERKERE. Du tilbyr hjelp. Du er KLOKERE og GOD).

Antagelig vil din ungdom si: « Det er jo min egen feil. Jeg skulle ha sjekket på nettet og lagt en god plan. Kan du hjelpe meg med å legge en god plan for hvordan jeg skal få gjort alt «. (Du vil sannsynligvis ha en ungdom i huset som synes hun har en topp far eller mor, som er til god hjelp i vanskelige perioder).

HVILKEN AV DISSE FORELDRENE VIL DU VÆRE ?

Circle of Security ( COS), en metode som sier noe om å være en større, sterkere, klokere og god forelder. Når det gjelder å være større, sterkere, klokere og god er det den mentale biten jeg beskriver.

Selve sirkelen og tankegangen bak den er utviklet med utgangspunkt i studier gjort de siste femti årene i USA. For mer informasjon om COS vil jeg anbefale  Youtube. Her ligger det mange gode filmer.

COS sier mye om å ta ledelsen når det er nødvendig, støtte barnet i de vanskelige følelsene og støtte barnet til å våge og gå ut i verden for å utforske. Som foreldre skal vi tenke før vi handler.

Når du møter en utfordring, skal tanken være :

 Jeg skal løse denne utfordringen til det beste for alle. Da er det er viktig at du har kontroll over din egen frustrasjon i situasjonen.

Ønsker du mer inspirasjon, les gjerne artikkelen Tenk over hvem du vil være for barnet ditt.Her er tips som kan sette deg igang.

(Visited 184 times, 1 visits today)